epc
Het EPC is verplicht aan te leveren door de eigenaar bij de verkoop of verhuur van een woning, appartement, studio, ... in volle eigendom vanaf het moment dat de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden.

Meer informatie kan U terugvinden op energiesparen.

Als energiedeskundige type A kan ik dit certificaat kort na plaatsbezoek afleveren.

schattingen
Bij aan- of verkoop van onroerende goederen is een schatting van de waarde onontbeerlijk. Het afgeleverde document bevat een schets op schaal en een korte beschrijving per niveau met foto's van het pand en kan binnen de week na plaatsbezoek afgeleverd worden.

Tijdens de rondgang worden bovendien de voor- en nadelen van het pand bekeken en kan het verslag - indien gewenst - aangevuld worden met een inschatting van de uit te voeren (verbeterings-)werken.

Contacteer me vrijblijvend voor de opmaak van een prijsofferte!

siegfried van haudenhuyse ingenieur-architect